Clict

Het gevoel hebben ‘erbij te horen en ertoe te doen’ is essentieel voor onze participatie in de samenleving. Binnen de werkstichtingen van Koraal Groep en Prisma zien we een sterk groeiende groep cliënten met een verstandelijke beperking die dit doel nastreeft, maar dit niet kan bereiken met behulp van reguliere ondersteuning. Daarom hebben Koraal Groep en Prisma de handschoen opgepakt.

Het innovatieve ondersteuningsaanbod noemen we CL!CT, een samenvoeging van de woorden cliënt en ICT.

Erbij te horen en ertoe te doen

Met behulp van een innovatief assortiment aan ondersteunende middelen proberen we cliënten te begeleiden naar een volwaardige deelname aan onze samenleving. De cliënt zelf en de omgeving waarin hij of zij leeft is daarbij het vertrekpunt. Het innovatieve ondersteuningsaanbod noemen we CL!CT, een samenvoeging van de woorden cliënt en ICT. Het doel van CL!CT is om de zelfredzaamheid en de normalisatie van elke individuele cliënt te bevorderen.
Wij hebben 6 voorbeelden van CL!CT voor u op een rij gezet.