Hoezo lastig?

Opboksen tegen de wereld

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking, zijn vaak multi-problem jongeren die regelmatig maatschappelijke schade en overlast veroorzaken. Lastige jongeren dus. Maar de problematiek bestaat uit meer facetten…

Meisje Jong en Lastig?!

In gevecht met zichzelf

Jong en LastigTegelijkertijd ervaren deze jongeren het leven, de maatschappij en de wereld als erg lastig. Ze voelen zich vaak onbegrepen en moeten overal tegen opboksen. Helaas resulteert dit vaak letterlijk in geweld naar hun omgeving. Tegelijkertijd zijn ze ook in gevecht met zichzelf. Ze willen de boel op de rails krijgen, maar lijken daar maar niet in te slagen.

Hulp? Niet nodig!

Daarnaast zijn deze jongeren een lastig probleem voor de professionals. De jongeren erkennen zelf vaak niet dat ze hulp nodig hebben en nemen hulp dan ook niet aan. Ook lijkt het vaak bijna onmogelijk om de professionals in het onderwijs, hulpverlening, zorg, politie en familie of buurtgenoten op één lijn te krijgen. Kortom: Lastig!

Begeleiding wordt nergens vergoed

Tot slot is het erg lastig dat — ondanks de enorme maatschappelijke kosten die deze jongeren te weeg brengen — de problematiek niet of nauwelijks op de politieke agenda staat. Begeleiding van deze jongeren wordt vaak nergens vergoed en financieringsaanvragen verdwalen vaak in een wirwar van bureaucratische regels.

Casuïstiek en ervaringen van zorgverleners

Via het menu rechts van deze pagina kunt u onder “casuïstiek” verschillende aangrijpende verhalen lezen, van jongeren uit de doelgroep. Ook zijn de ervaringen van hulpverleners opgetekend. Dit geeft een indruk van de dagelijkse praktijk waarin de samenwerkingspartners van Jong en Lastig?! verandering willen brengen.