Groeiend vraagstuk

In Nederland wonen naar schatting 2 tot 2,5 miljoen mensen
met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB).

Met het merendeel van deze mensen gaat het gelukkig goed,
maar er is een groeiende groep mensen die een langdurig
beroep moet doen op professionele ondersteuning.

Oorzaken

Er worden waarschijnlijk niet meer mensen met een LVB of zwakbegaafdheid geboren maar de complexiteit van de samenleving lijkt één van de belangrijkste oorzaken te zijn in combinatie met een kwetsbaar netwerk.

Opboksen tegen...

Opboksen tegen de wereld. Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen problemen veroorzaken maar tegelijkertijd ervaren ze het leven als lastig en voelen zich vaak onbegrepen.

Hulpverlening

Ondanks de groeiende aandacht voor deze doelgroep sluit veel hulpverlening nog onvoldoende aan bij de specifieke vragen van deze mensen.

Actueel

Oratie Xavier Moonen.

Psychiaters hebben moeite met herkennen zwakbegaafdheid.

Erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkent training ‘Sterker dan de kick’ als goed onderbouwde interventie.