FACT-LVB

Innovatieproject

FACT-LVB is een innovatieproject vanuit Prisma en staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het is een behandeling oorspronkelijk voor de Psychiatrie, maar bleek zo’n succes dat nu wordt gekeken naar de LVB(Licht Verstandelijk Beperkt) zorg. De cliënt wordt behandeld en begeleid in zijn eigen omgeving. Het doel is een eigen plek voor de cliënt te verkrijgen in de maatschappij.

FACT richt zich van oorsprong op mensen met psychiatrische aandoening die ook complex gedrag vertonen. Naast de psychische problemen is er bij deze groep mensen sprake van problemen op meerdere levensdomeinen, zoals verstandelijke beperking. De doelgroep van FACT zijn dus mensen met een dubbele dan wel triple problematiek.

Multidisciplinair team

FACT stelt een multidisciplinair team van hulpverleners samen. Zij werken samen om niet alleen de cliënt te begeleiden en te behandelen, maar ook om de omgeving te leren omgaan met de aandoening van de cliënt. De FACT behandeling wordt dus dichtbij geboden om optimaal gebruik te kunnen maken van de levensdomeinen van de cliënt. Door de omgeving deel te laten nemen aan de zorg bevordert FACT maatschappelijke participatie. De cliënt valt niet langer ‘buiten de boot’ maar verkrijgt een eigen plek in de maatschappij.

FACT-LVB is een innovatieproject vanuit Prisma en staat voor Functie Assertive Community Treatment.

De specialistische zorg van FACT is flexibel. Zo levert FACT intensieve zorg wanneer dit nodig is, maar bouwt ook af wanneer dit weer kan. Tijdig inschakelen van specialistische zorg vanuit FACT voorkomt dure kosten voor opname van de cliënt. Zo zorgt FACT voor 50 procent minder klinische opnamen en kunnen 10 cliënten ambulant door FACT worden behandeld voor de kosten van 1 klinische plaatsing. Uiteindelijk gaat het om de cliënt, om stabiliseren bij crisis, behandelen waar mogelijk en bieden van perspectief voor de toekomst.

Wilt u meer weten over FACT? Kijk op FACT