Maatschappelijke participatie

De deelnemers van de werkconferentie op 10 februari 2012 bogen zich over onderstaande vraagstelling.
Gezien de groeiende ondersteuningsvraag van jongeren met een licht verstandelijke beperking en het feit dat, door de zeer dynamische maatschappelijke omgeving waarin we ons bevinden, de kans op maatschappelijke participatie van deze jongeren afneemt.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Terwijl de noodzaak tot participatie vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen toeneemt – is het van belang dat wij, als professionele zorgorganisaties, ons bezinnen op het huidige ondersteuningsaanbod voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en een strategie formuleren waarmee we anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen, maar waarmee we wel optimaal aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de jongeren met een licht verstandelijke beperking om zodoende de maatschappelijke participatie te verwezenlijken.

Conferentie Maatschappelijke Participatie

Klik hier voor de samenvatting van de werkconferentie en het Waagmodel.