Minister heeft goede verwachtingen van MST-LVB

Presentatie minister van Veiligheid en Justitie

Op 28 mei sprak Minister Ivo Opstelten bij de presentatie van ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen’ aan de Hogeschool in Leiden. Hij benadrukte het belang van een bredere aandacht voor jongeren met LVB.

Over MST-LVB, een initiatief van Stichting Prisma samen met De Viersprong en De La Salle, heeft de minister goede verwachtingen, zo blijkt uit zijn toelichting.

Ivo Opstelten

In het onderstaande enkele opmerkingen uit zijn dankwoord, na in ontvangst name van het eerste exemplaar.
“Dames en heren,
Zeer veel dank voor het kloeke boekwerk Beperkt in de keten, het geeft een vrij volledig overzicht van de gang van licht verstandelijk beperkten door de strafrechtketen.
Dat begint natuurlijk bij een tijdige herkenning … Eén van de auteurs van dit boek, Hendrien Kaal, heeft ook op dit terrein al goed werk verricht. Onder haar leiding is de zogeheten SCIL ontwikkeld – de SCreener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking. …

Als je eenmaal hebt vastgesteld of een verdachte licht verstandelijk beperkt is, kunnen de overige schakels in de keten daar in de fase van vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van de straf of maatregel rekening mee houden. …. En zo ( ) komen tot een interventie die goed op maat is gesneden voor iemand met een licht verstandelijke beperking – en die ook echt hout snijdt.
Nu vraagt u zich natuurlijk af: zijn die er dan? Jazeker! En Nederland loopt daarbij, internationaal gezien, zelfs voorop! … Die varianten zijn als het ware precies “op maat” gemaakt voor deze doelgroep, de licht verstandelijk beperkten.

Minister van Veiligheid en Justitie.

Multisysteem Therapie

Zo legt het veld momenteel de laatste hand aan een lvb-variant van de Multisysteem Therapie, een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag. Directer taalgebruik, kleinere stapjes, gebruik van rollenspellen – dit soort aanpassingen maken de MST beter geschikt voor licht verstandelijk beperkte jongeren. Daar heb ik goede verwachtingen van. De MST is immers succesvol: de recidive van de jongeren neemt af, de gezinnen waarin ze opgroeien gaan beter functioneren en er is minder vaak een uithuisplaatsing nodig.

Binnen de forensische zorg krijgen licht verstandelijk beperkten op dit moment eveneens extra aandacht. Zo zijn we bezig de instrumenten voor diagnostiek en risicotaxatie voor deze doelgroep te verbeteren. Plus: we werken aan een betere samenwerking tussen de verschillende partners in de keten van forensische zorg voor gedetineerden met een licht verstandelijke beperking. …
Een ontwikkeling waar ik de komende jaren nog veel van verwacht is een goede ondersteuning door gerichte ICT-toepassingen. …

Ik hoop dan ook dat alle professionals in de strafrechtketen die met licht verstandelijk beperkten te maken krijgen, dit boek gaan gebruiken! Ook de verschillende opleidingen voor professionals in de strafrechtketen kunnen met dit boek heel goed hun voordeel doen. Ik zie Beperkt in de keten dan ook als een belangrijk nieuw en stimulerend hulpmiddel, op weg naar een gespecialiseerde keten voor de groep licht verstandelijk beperkten.”