Start onderzoek MST LVB

MST-LVB is een adaptatie van de reguliere MST-behandeling, die gericht is op jongeren en ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). MST-LVB is ontwikkeld door het MST-LVB Consortium (Stichting Prisma, de Viersprong en De La Salle). Vanaf 1 maart start het onderzoek naar de effectiviteit van MST-LVB. Het doel van het onderzoek is er achter te komen of MST-LVB beter werkt dan reguliere MST bij gezinnen waarin sprake is van LVB-problematiek.

Uit eerder onderzoek weten we dat ook binnen de reguliere doelgroep van MST jongeren met een LVB voorkomen. De reguliere MST therapeuten zijn echter niet specifiek toegerust om met deze doelgroep te werken, terwijl de MST-LVB therapeuten daar specifiek in getraind zijn. We gaan beide behandelingen met elkaar vergelijken om te kijken of de gedane aanpassingen in MST-LVB meerwaarde hebben.

MST-therapeuten en supervisoren

Alle MST-therapeuten en supervisoren in Nederland zijn betrokken bij dit onderzoek en hebben een cruciale rol. Zij melden jongeren met een (vermoeden van) LVB aan bij het onderzoeksteam. Nadat het gezin heeft getekend voor deelname aan het onderzoek, wordt bij het gezin thuis een testbatterij afgenomen aan het begin en einde van de behandeling. Zes maanden na de behandeling vindt een follow-up meting plaats. De instroom van het onderzoek zal een jaar duren, dus tot 1 maart 2015. In het jaar daarna zullen de resultaten bekend worden.

Het onderzoeksteam wordt aangestuurd door de Viersprong. Aan dit grootschalige onderzoek werken alle MST(-LVB) instellingen in Nederland mee: de Waag, het Ambulatorium (Ottho Gerhard Heldringstichting), Oosterpoort, de Viersprong, Vincent van Gogh Instituut, Yorneo en Stichting Prisma. Op deze website Jong en Lastig?! kan je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.
Bron: MST-Nederland