ZonMw heeft de eerste resultaten van een voorbereidingsstudie voor Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten ontvangen

Onderzocht is hoe participatie van mensen met een beperking binnen dit programma kan worden vormgegeven.

Als onderdeel daarvan is bekeken welke vaardigheden en houdingsaspecten van belang zijn voor zowel mensen met als zonder beperking om samen te werken.

Hoe is dat onderzocht?

Dit project heeft participatie van mensen met een beperking niet alleen onderzocht maar ook in de praktijk gebracht. Mensen met en zonder beperking hebben interviews, groepsdiscussies en expertmeetings georganiseerd met ervaringsdeskundigen, coaches, beleidsmedewerkers, docenten betrokken bij opleidingen tot ervaringsdeskundigheid en onderzoekers.

Zij benoemden de aspecten die zij belangrijk vinden voor de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking. Denk aan basishouding, flexibiliteit, structuur en communicatie.

Meerdere rollen

Zowel mensen met als zonder beperking moeten flexibel zijn als ze met elkaar communiceren. Een medewerker met beperking: ‘Soms vertel ik mijn verhaal door te spreken, soms doe ik dat aan de hand van een klein toneelstukje of in de vorm van plaatjes of materialen die ik meeneem.’ Dit vraagt van een medewerker zonder beperking dat hij meerdere rollen kan aannemen: die van coach, onderzoeker, procesmanager, facilitator, trainer en vertaler.

Een beetje kritiek

Feedback kunnen geven en krijgen is belangrijk. Een medewerker met beperking: ‘Mensen die gaan werken met mensen met een beperking vinden dat dan toch zielig om te zeggen. Dan hebben ze gelijk iets van, oei, dan zeggen we meteen dat er iets van die persoon niet goed is.’

Samenwerkingsklik

Een goede kennismaking en voorbereiding zijn heel belangrijk. De deelnemers in dit project namen elkaar serieus namen en deelden dezelfde motivatie en interesse. Soms liepen verwachtingen uiteen.

Een medewerker zonder beperking reflecteert op de samenwerking: ‘Wij merkten hoe belangrijk het is eerst gedegen kennis te maken voor een verzoek voor bijvoorbeeld een focusgroep kan worden gedaan. Als alternatief hebben wij individuele interviews afgenomen.’

Het woord ‘onderzoek’

Een andere eyeopener die het samenwerken opleverde, is de mogelijk negatieve lading van het woord ‘onderzoek’, omdat het een associatie met medische testen en ‘witte jassen’ kan oproepen.

Bron: ZonMw