Eisen samenleving jagen zwakbegaafde de zorg in

De alsmaar complexer wordende maatschappij en de bijkomende eisen die de samenleving tegenwoordig stelt, jagen zwakbegaafde de zorg in.
Er is weinig eenvoudig werk meer voor ze, de samenleving digitaliseert in hoog tempo en toch wordt van ze verwacht dat ze gewoon meedoen.
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich steeds moeilijker staande houden in onze ingewikkelde samenleving en komen daarom massaal in de zorg terecht.

Tussen 2007 en 2011 is hun beroep op zorg jaarlijks met bijna 6% gestegen. Van het totale budget dat Nederland uitgeeft aan langdurige zorg, wordt intussen een kwart (7 miljard euro) uitgegeven aan mensen met een verstandelijke beperking.

Volgens het SCP, dat met tal van deskundigen sprak, speelt bij licht verstandelijk gehandicapten mee dat ze vaak een goed netwerk missen om op terug te vallen. De deskundigen spreken over ‘sociale armoede’. Ernstig verstandelijk gehandicapten zijn doorgaans beter omringd en verblijven vaker in een instelling.

Ingewikkelder

Zelfs zoiets simpels als reizen met de bus is ingewikkeld geworden, stellen de experts. Vroeger kon je op de strippenkaart zien hoeveel strippen er nog op zaten. Maar nu is er de ov-chipkaart die – maar heel kort – je saldo toont als je in- of uitcheckt. Er komen steeds meer webwinkels die uitgaan van internetbankieren en de deurmat ligt voortdurend vol met ‘keuzepost’: welke energieleverancier of zorgverzekeraar past beter? Het is om van in de war te raken, zeker als je niet eens het verschil tussen reclamepost en een brief ziet.

Veel eenvoudig werk is naar andere landen gegaan en wat in Nederland bleef, is dikwijls geautomatiseerd. Ook in het onderwijs is de lat hoger komen te liggen. De verstandelijk beperkte kinderen zijn niet altijd gebaat bij de vlottere en minder gestructureerde manier van lesgeven.

Naar schatting telt ons land 1,4 miljoen zwakbegaafden en 140.000 licht verstandelijk gehandicapten.

Bron: Brabants Dagblad