Handreiking vroegsignalering licht verstandelijke beperking bij kinderen

Het logo van De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Professionals in de algemene voorzieningen moeten een licht verstandelijke beperking (lvb) bij kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk herkennen. Een handreiking van het kenniscentrum lvb beschrijft de mogelijkheden.

De handreiking is bedoeld voor professionals in de nulde en eerste lijn.

Problemen voorkomen

Vroegsignalering in onder meer Centra voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg, de voorschoolse opvang, het welzijnswerk en op school kan leiden tot tijdige ondersteuning. Dat kan problemen op latere leeftijd voorkomen.

Handreiking

Deze handreiking beschrijft mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB. In de bijlage van de handreiking staan de mogelijke diagnostische hulpmiddelen / screeningsinstrumenten naar specifieke groepen professionals.

Meer informatie

Bekijk de Handreiking vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking