De hulpvraag van licht verstandelijk beperkten groeit.

Hulpvraag van licht verstandelijk beperkten groeit

De maatschappij wordt in hoog tempo zo complex dat steeds meer mensen zorg en begeleiding vragen om zich staande te houden. Het aantal licht verstandelijk beperkten dat hulp nodig heeft bij alledaagse bezigheden als bankzaken of reizen met de bus is sinds de eeuwwisseling vervijfvoudigd.

Kostenplaatje

De zorg en begeleiding voor 166 duizend licht en zwaar verstandelijk gehandicapten kost nu jaarlijks ongeveer 7 miljard euro. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vast in het rapport ‘Zorg beter begrepen’ dat vandaag verschijnt. De onderzoekers concluderen dat het aantal mensen met een ernstige verstandelijke beperking – IQ lager dan 50 – vrij stabiel is gebleven. Deze groep heeft vanouds zorg en begeleiding nodig om zich te handhaven. Maar het aantal personen met een lichte verstandelijke beperking – IQ 50 tot 85 – dat het niet meer alleen redt in het dagelijks leven is tussen 1998 en 2011 gegroeid van 22- naar 108 duizend.

De kosten stegen van bijna 3 miljard euro in 1998 naar 7 miljard nu. Dit geld wordt onder meer uitgegeven aan instellingen voor verstandelijk gehandicapten en vooral aan begeleiding van verstandelijk beperkten en het zogenoemde begeleid wonen.

Bron: Volkskrant