Samenwerking Prisma, De La Salle en de Viersprong

Onlangs tekenden Prisma, De La Salle en de Viersprong een intentieverklaring voor de verdere ontwikkeling van MST-LVB.

Prisma, De La Salle en de Viersprong tekenen een intentieverklaring voor de verdere ontwikkeling van MST-LVB.

De La Salle, onderdeel van de Koraalgroep, is een specialistisch behandelinstituut in Boxtel e.o., voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Prisma biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Brabant in de vorm van wonen, dagbesteding, ambulante ondersteuning en behandeling.

Multi Systeem Therapie (MST) is één van de vormen van ambulante ondersteuning die zij aanbiedt, voor ernstig antisociale jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen. In samenwerking met de Viersprong en MST-Nederland wordt nu een een aangepaste versie van MST ontwikkeld die is toegesneden op jongeren met een IQ tussen 50 en 85.

Tijdens een bijeenkomst met genodigden uit allerlei organisaties (GGZ, LVB, zorgkantoren,MEE, ministerie van Justitie, MST-therapeuten van collega-instellingen etc) werd een intentieovereenkomst getekend door de drie organisaties. HIerin verklaren zij de komende jaren er samen aan te zullen werken om MST-LVB een evidence based behandelmethode te laten zijn in de LVB doelgroep, met bewezen resultaten.

De Viersprong is hierbij betrokken om de ontwikkeling met onderzoek te begeleiden. Aurelie Lange, onderzoeker van VISPD (de Viersprong) presenteerde met Jac de Bruijn (programmamanager MST-LVB bij Prisma) de eerste resultaten in cijfers. Deze resultaten hebben ertoe geleid dat er in 2014 en 2015 verdiepingsonderzoek wordt uitgevoerd om MST-LVB nog beter ‘evidence based’ te maken.

Katrien de Vuyst (supervisor MST bij Prisma) gaf inzicht in hoe het MST programma er in de praktijk uitziet. Zij legde uit wat MST-LVB doet in een gezin en welke resultaten er in de praktijk geboekt worden.