Ongewoon Moeilijk

door Hendrien Kaal

Ongewoon Moeilijk - Hendrien Kaal
Hendrien Kaal is lector LVB en jeugdcriminaliteit, aangesteld door het Expertisecentrum William Schrikker en de Hogeschool Leiden. Zij zet zich in om de kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun interactie met de justitiële keten te vergroten, opdat er adequater met hen kan worden omgegaan.

Haar onderzoek richt zich op kenmerken van jongeren met een LVB in de PIJ; de specifieke problematiek van gedetineerden met een LVB en de benodigde zorg voor justitiabelen met triple-problematiek (LVB, psychiatrie en verslaving). Naast het hierboven genoemde onderzoek is zij inmiddels ook gestart met onderzoek naar andere, aanpalende thema’s, zoals de praktijkkennis van reclasseringswerkers gespecialiseerd in het werken met LVB-jongeren, de werkalliantie tussen reclasseringswerkers en LVB-cliënten en de kennis over LVB-jongeren onder politieagenten.

Publicatie

In de publicatie ‘Ongewoon moeilijk’ bespreekt ze jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg. Lectorale rede van Hendrien Kaal. Boom/Lemma, 2013