MST opgenomen in raamovereenkomst landelijke jeugdzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit namens gemeenten raamovereenkomsten met aanbieders van jeugdhulp met een landelijke schaal en een specialistische functie. Op de wesite van VNG is de eerste lichting raamcontracten en Programma’s van Eisen. Multi Systeem Therapie is hier ook in opgenomen.

Het logo van De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Functies en zorgaanbieders

Hieronder is de lijst van functies en zorgaanbieders te vinden, inclusief toelichtingen, raamcontracten en PvE’s.

Lijst specialistische functies en zorgaanbieders (incl. raamcontracten)
Landelijke inkoop jeugdzorg
Eerder bericht: Contracten landelijke inkoop Jeugd & Wmo ondertekend

Bron: VGN