Oratie Xavier Moonen

Op Woensdag 5 juli 2017 sprak professor doctor Xavier Moonen zijn oratie uit.
In verband met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling.
Specialisatie: jongeren en jongvolwassenen, met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblemen.

(H)erkennen en waarderen

Het onderwerp van de redevoering: Over het (h)erkennen van de noden mensen met licht
verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning.

Uitgeschreven tekst: Oratie Xavier Moonen – (H)erkennen en waarderen

Xavier Moonen

Bronnenlijst

Moonen, X. (2017). (H)erkennen en waarderen. Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 4(1), 40.

Moonen, X. (2017). LinkedIn [Foto]. Geraadpleegd op 14 juli 2017, van https://nl.linkedin.com/in/xavier-moonen-4868b39