Sterker dan de kick

Sterker dan de kick
Erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkent training: sterker dan de kick als goed onderbouwde interventie. De training is opgezet om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en verslavingsproblematiek vanuit zichzelf te motiveren tot gedragsverandering.

Uitgeschreven tekst: ‘Sterker dan de kick’ erkend als goed onderbouwde interventie LVB

Bronnenlijst

Kennisplein Gehandicaptensector. (2015). ‘Sterker dan de kick’ erkend als goed onderbouwde interventie LVB. Kennisplein nieuws, 1(1), 2.

Sterker dan de kick. (2017). Sterker dan de kick [Foto]. Geraadpleegd op 14 juli 2017, van http://www.sterkerdandekick.nl/