Hank van Geffen

Voormalig – bestuursvoorzitter van Koraal Groep

Mijn hart ligt bij de LVG-jongeren. Het is een groep die mogelijkheden heeft zich verder te ontwikkelen. Jongeren die nog kunnen veranderen; hun leven op de rit kunnen krijgen. Het is ons recht én onze plicht hen daarbij te helpen. Op een professionele manier, zodat ze een goede plek in de maatschappij krijgen.

De werkconferentie Jong en Lastig?! is een eerste stap in de goede richting. We brengen de problematiek in kaart en zoeken gezamenlijk naar oplossingen. Dat ‘gezamenlijk’ vind ik belangrijk. Er moet een platform komen van alle organisaties die zich met LVG-jongeren bezig houden. Niet alleen instellingen voor VG en LVG. Ik denk ook aan overheden, de politie en instanties als bijvoorbeeld Jeugdzorg. Samen kunnen we veel bereiken.