De doelgroep in de hoofdrol

Jong en lastig doelgroep in de hoofdrol
Achter Jong en Lastig?! zitten mensen met een verhaal. We hebben verschillende casussen opgetekend, met gefingeerde namen en situaties die onherkenbaar gemaakt zijn, omwille van de privacy van de betrokkenen. De strekking van het verhaal is zonder meer gebaseerd op real-life situaties.