Moeder prostitueert in dochters kamer

Het verhaal van Melissa
Moeder prostitueert in de kamer van haar dochter

Chantal (39) heeft een verstandelijke beperking en maakt al jaren gebruik van wonen onder begeleiding. Haar dochter Melissa van 16 was eerder uit huis geplaatst, maar mag weer terug naar haar moeder. Moeder en dochter hebben beide een licht verstandelijke beperking, wonen nu onder begeleiding samen in een appartement. De situatie is verre van ideaal.

Problemen

De vrienden en kennissen die moeder en dochter over de vloer krijgen, zijn een groot probleem. Verschillende bezoekers dragen wapens, handelen in drugs, veroorzaken overlast en bedreigen mensen. Chantal is prostituee en gebruikt de kamer van haar dochter in het appartement als ‘ontvangstadres’. De medebewoners in het wooncomplex hebben erg veel last van de situatie. De ‘bezoekers’ en Chantal zetten medebewoners regelmatig onder druk met bedreigende termen.

Zij hebben zelf al genoeg problemen en hebben grote moeite om met deze situatie om te gaan. Ze zijn heel bang, balanceren op het randje van escalaties of beide. De veiligheid voor Melissa, de medebewoners, voor Chantal zelf maar ook voor de begeleiders van de cliënten in het complex raakt in het geding. De kans dat Melissa, die op het punt staat om te stoppen met school, het voorbeeld van haar moeder gaat volgen is substantieel. Melissa wil echter graag blijven wonen bij haar moeder, ze wil zeker niet wéér ergens anders geplaatst worden.

Een meer intensieve woonvorm, waarin meer restricties kunnen worden gerealiseerd is niet mogelijk. Zowel Chantal als Melissa hebben een ‘lichte indicatie’. Dit betekent dat er onvoldoende financiering beschikbaar is voor andere vorm van begeleiding van dit gezin. De hulpverlening heeft door het contract met het zorgkantoor een zorgplicht voor Chantal en Melissa.

Uithuiszetting

Een uithuiszetting om de gevaarlijke situatie in de woning op te lossen is dus niet zomaar mogelijk. En de vraag is ook: wat gebeurt er als de twee geen dak meer boven hun hoofd hebben? Chantal redt zich wellicht nog, maar voor Melissa is dat natuurlijk geen goede basis. Mogelijk loopt het dan helemaal mis.

Een overplaatsing is ook niet mogelijk, want Chantal is inmiddels ‘een bekende’ bij verschillende woningbouwverenigingen. Zij staan niet te trappelen om Chantal en Melissa te huisvesten. De situatie blijft dus voorlopig zoals hij nu is. Met alle risico’s van dien voor, de medebewoners in hun wooncomplex, medewerkers, voor Chantal maar zeker ook voor de jonge Melissa …