Home pagina

Jong en Lastig?! Mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. De nieuwe website is online.
Navigeer naar een van de (bovenstaande) onderwerpen voor meer informatie.