Samenwerking

De handen ineen slaan

Samenwerken, de handen ineen slaan.

Geen enkele instantie die betrokken is bij jongeren en jongvolwassen met een lichte (verstandelijke) beperking, lijkt in staat om een sluitende oplossing te bieden.

Alleen door het bundelen van krachten is het mogelijk om echt een stap voorwaarts te kunnen zetten. Dat wil zeggen: een verbetering realiseren in de kwaliteit van leven bij de jongeren, maar ook preventief of oplossend interveniëren om maatschappelijke overlast te beperking die deze jongeren kunnen veroorzaken.

De kop in het zand steken

Maar soms lijkt het alsof iedereen de kop in het zand steekt, in plaats van de handen ineen. Om deze slechte traditie te breken, hebben zorgorganisaties Koraalgroep, Lunet zorg en Stichting Prisma gezamenlijk een eerste stap gezet om de lastige problematiek te lijf te gaan middels het samenwerkingsverband Jong en Lastig?!