Koraal Groep

en jongeren

Koraal Groep is er voor jong en oud. De zorg- en ondersteuningsdiensten zijn afgestemd op de verschillende levensfasen van cliënten. In de hulpverlening staat de jongere altijd centraal.

Koraal Groep biedt onder andere ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen tussen de 0 en 23 jaar met een (licht) verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan, eventueel in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen, leer-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek. Deze jongeren kunnen bij Koraal Groep terecht voor verschillende hulpverleningsvormen: observatie, diagnostiek, behandeling, onderwijs, arbeidsintegratie en maatschappelijke opvang.

De behandeling wordt aan de hand van de hulpvraag en in samenspraak met de jongere bepaald. De hulp wordt zoveel mogelijk in ambulante vorm aangeboden. Zo kan de jongere thuis blijven wonen, naar zijn eigen school blijven gaan en zijn vrije tijd zoveel mogelijk in zijn eigen woonomgeving doorbrengen. Soms is echter tijdelijke opvang, naschoolse dagbehandeling of 24-uursbehandeling in één van de voorzieningen nodig.

Koraal Groep

Koraal Groep algemeen

Binnen Koraal Groep staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Naast de concernstichting bestaat Koraal Groep uit tien andere stichtingen die verspreid zijn over Noord-Brabant en Limburg. Al deze stichtingen hebben hun eigen karakter en specifieke deskundigheid. Samen bieden ze full service: een aanvullend, compleet hulp- en ondersteuningsaanbod. De cliënt staat centraal bij de zorg en ondersteuning die Koraal Groep biedt.

Cliënten kunnen voor bijna al hun hulpvragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, onderwijs of arbeidsintegratie terecht binnen Koraal Groep. Als de stichtingen niet zelf aan de hulpvraag van de cliënt kunnen voldoen, wordt er in samenwerking met partners van Koraal Groep naar de juiste oplossing gezocht. Meer informatie vindt u op www.koraalgroep.nl.