Stichting Prisma

en jongeren

Prisma heeft op dit moment ongeveer 300 jongeren in zorg met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, of normaal begaafd met een specifieke problematiek (NAH, ASS). Waar ondersteuning gewenst is, biedt Prisma stapsgewijs zorg aan: zo dicht mogelijk bij huis, zo licht mogelijk en specifiek waar dat noodzakelijk is.

Ambulante begeleiding wordt als eerste ingezet. Mogelijk voorkomt dat uithuisplaatsing. Vaak speelt het ontbreken van dagbesteding of werk een cruciale rol in de problematiek. Prisma biedt deze jongeren structuur en helpt hen meer richting en perspectief te krijgen.

Verschillende disciplines worden ingezet voor ondersteuning, observatie en onderzoek, en/of specifieke behandelvragen: onder andere orthopedagogen, logopedisten, een arts verstandelijke beperking (AVG), fysiotherapeuten en diverse specifieke therapievormen als Psychomotorische Therapie (PMT). Prisma kent tenslotte een nauwe aansluiting bij reguliere organisaties voor opvang en hulpverlening als voogdij, GGZ, verslavingszorg, jeugdzorg.

Stichting Prisma

Stichting Prisma algemeen

Als gedreven, creatieve en respectvolle organisatie versterkt Prisma de krachten en talenten van mensen met een blijvende beperking in Brabant. Hen helpen bij het vinden van een zichtbare en zinvolle plaats in de samenleving staat centraal. Prisma ondersteunt cliënten in alle levensfasen. Vertrekpunt zijn de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van cliënten en er is aandacht voor hun kwetsbaarheid. Daarbij is er oog en oor voor familie, persoonlijk netwerk en situatie van de cliënt.

Door te handelen vanuit de kennis, ervaring en betrokkenheid verdient Prisma het vertrouwen van cliënten. De duurzame relatie en dialoog – met cliënten en met elkaar – staan hoog in het vaandel van Prisma. Meer informatie vindt u op www.prismanet.nl.