Doet u mee voor betere zorg aan mensen met LVB?

Deelonderzoek 3

De resultaten van deelonderzoek 3.

Onlangs kon u in het artikel Nomaden in de Zorg kennismaken met het onderzoek van Peter Nouwens en Nienke Smulders, waarbij onderzocht wordt hoe het komt dat steeds meer mensen met LVB of zwakbegaafdheid een beroep doen op (langdurige) VG-zorg.

Voorgaande onderzoeken

Na deelonderzoek 1: Levensbeschrijvingen van mensen met LVB of zwakbegaafdheid
en deelonderzoek 2: Subgroepen van personen met LVB of zwakbegaafdheid komen de twee onderzoekers met een brandende vraag.

Resultaten

Wat betekenen deze resultaten nu voor de zorgverlening aan mensen met LVB of zwakbegaafdheid?

Deze vraag hopen ze met behulp van het derde onderzoek te kunnen beantwoorden. Voor dit onderzoek worden deskundigen op het gebied van LVB en/of zwakbegaafdheid geraadpleegd. Het doel van de studie is om te weten te komen welke ondersteuningsvormen of behandelingen deze deskundigen nodig achten bij de 5 verschillende subgroepen.

Ook zijn we benieuwd wat deze deskundigen missen in de huidige zorg voor mensen met LVB of zwakbegaafdheid. Wij zijn hiervoor op zoek naar wetenschappers met kennis over LVB en/of zwakbegaafdheid, professionals met kennis en ervaring op het gebied van LVB en/of zwakbegaafdheid en ouders met een zoon of dochter met LVB of zwakbegaafdheid die op vrijwillige basis willen deelnemen aan dit onderzoek.

Herkent u uzelf in bovenstaande beschrijving en wilt u graag uw stem laten horen voor deze mensen? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan ons derde deelonderzoek! Voor meer informatie over het onderzoek en eventuele deelname kunt u een e-mail sturen naar Peter, Nienke (nsmulders@prismanet.nl) of bellen naar 06-33933247. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. We hopen van harte dat u uw kennis en ervaring met ons wil delen.